Word of Mouth Marketing

Monday, May 21, 2007

Pazarlama İçin Yeni Bir Model : Mc Kinsey

Mc Kinsey Danışmanlığın sitesinde rastladığım bir makale .Paylaşmak istedim .
Dünya çapında 40'dan fazla üst düzey pazarlama yönetmeni şu konuda hemfikirler : Müşteri segmentleri ,ürünler , medya araçları , pazarlamayı daha karmaşık ,daha pahalı ve daha verimsiz hale getirdi .
Mass medya ile bu birçok segmente bölünmüş halde olan müşterilere ulaşman çok pahalı ve güç . Modern toplum , özellikle göçler sonucunda daha da bölündü çok kültürlü bir yapıya büründü .Gelir grupları zengin ve fakir şeklinde daha da kutuplaştı. Bu etkenler yeni yeni müşteri segmentleri oluştururken , mevcut segmentleri de daha belirgin hale getirdi. Artan rekabet sonucu, durmadan büyümeyi hedefleyen firmalar bugün şirketler daha dar küçük segmentlerde yer alan , ancak daha fazla talepleri olan müşterileri hedeflemek zorunda .Çünkü bugün müşterinin önünde duran , alternatif ürün ve servis sayısı 2 hatta 3 katına çıktı .
Alt marka sayısındaki artış ve markaların çizgisel genişlemesi , medyanın verdiği mesajlar yardımıyla satması gereken ürün sayısını inanılmaz boyutlara çıkardı . Bu da ciddi bir mesaj kirliliği ile sonuçlandı . 20 yıl önce büyük firmalar kitlesel iletişim araçları ile nüfusun yüzde 80 ine ulaşabilirken , firmalar bugün aynı kitleye ulaşmak için % 20 daha fazla mesaj vermek zorundalar .Pazarlama programlarının etkinliğini ölçmek gitgide zorlaşıyor ve karmaşık bir hal alıyor. Dağıtım kanallarının çeşitlenmesi ile buradan gelen müşteriye ait bilgilerinin entegre olamaması ve bu nedenle müşteriyi tanıyamama ve onun isteklerini anlayamama da bir diğer sorun


Yeni dünya düzeni şirketlerin pazarlama anlayışını değiştirmek zorunda bırakacak (ürün,kategori ve kanal merkezli yapılanma yerine müşteri segmentleri merkezli bir yapılanma yaşanacak göreceksiniz bunları teker teker ) Müşteri segmentlerinden birkaçına odaklanmaları gerekecek . (segment marketing eğitiminde bunla ilgili örnekler var )


Bu yüzden size womm a geçiş yapmalıyız .Kaynaklarımızı ufak ufak daha etkili araçlara yönlendirmeliyiz. P&G Ve Coca Cola nın global marketing politikalarındaki değişimi inceleyebilirsiniz bunları görebilmek için . (Müşteri Merkezli Yapılanma Dönüşüm Projeleri , Etkilişimli Pazarlama Uygulamaları , Eventler , İnteraktif Oyunlar ,Blogging , Marka Aşıkları Yaratma Projeleri ,Kanaat Önderlerini Aktive Etme ,Etkilileri Aktive Etme , Müşterilerinizi Aktive Etme , Topluluklar Yaratma , Deneyim Paylaşım Etkinlikleri ...)

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home


 

View My Stats