Word of Mouth Marketing

Monday, May 14, 2007

Markanız Kulaktan Kulağa Yayılıyor mu?

Pazarlama Gurusu Justin Kirbya göre , Womm'un gelişmesinde iki unsur öne çıkıyor :
Bunlardan biri internetin yarattığı medya devrimi, diğeri ise TV gibi kitlesel pazarlama araçlarının parçalanmış yapıları nedeniyle maliyetlerinin giderek yükselmesi.

KKP'nin online ve offline olmak üzere iki türü bulunuyor. Online KKP'de bloglar, mailler, mail gruplar, youtube, myspace gibi sosyal ortamlar etkili olurken, offline KKP'de insanların sosyal ilişki ağları önem kazanıyor.

Kulaktan kulağa pazarlama iki türde ortaya çıkıyor; bunlardan biri söylenti olarak yayılma (Buzz) diğeri ise tüketicilerin bir markanın avukatlığını üstlenmeleri (Advocacy) ve markayı başkalarına karşı savunur hale gelmeleri.

Kirby, insanların markanız hakkında iyi veya kötü fikir sahibi olmalarından daha çok, sizin onların bu düşüncelerinin nedenlerini bilmenizin daha önemli olduğunu söylüyor. Müşterinizi dinleyip nedenleri ne kadar anlayabilirseniz, onların sizin hakkınızda olumlu düşünmeleri ve tavsiyede bulunmaları şansını da o kadar artırabiliyorsunuz.

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home


 

View My Stats