Word of Mouth Marketing

Monday, May 21, 2007

İnsanlar Markalara ve Şirketlere Güvenmiyor

Tüketiciler önceki dönemlere nazaran daha uzun süre reklama maruz kalıyorlar .
•Marka tercihleri ile ilgili verilen mesajlar sık sık ve yoğun şekilde bunaltıcı oluyor.
•Medyanın parçalanarak müşterilerin kontrolüne geçmesi , müşterilerin ilgilenmedikleri reklamları zaplamalarına daha fazla imkan tanıyor.Reklamcılar tüketicilerin ilgisini çekmek , onlarla bağlantı kurmak ve konuşabilmek için şimdiye kadarkilerden farklı olan yeni kanallar bulmak zorundalar
•Herşey 90'lı yıllarda başladı . Bu yıllarda tüketciler büyük organizasyonlara duydukları güveni yavaş yavaş kayboluyordu . Önce hükümetler , sonra şirketler , en sonunda da markalar bu güven kaybından nasibini aldı . ( Türkiyede Yimpaş Kombassan Jetpa vakaları , Emlak Bankası ve İmar Bankası tecrübeleri , İski ve Ergun Göknel yolsuzlukları , Uğur Dündarın gıda terörü başlıklı haberleri , Amerika'da patlak veren Enron Skandalı ,Susurluk Skandalı , Lösemili Çocuklar Vakfı skandalı , ...)
•Bunun yerine tüketiciler güvenilir kaynaklar olarak ailelerine ve arkadaşlarına yönelmeye başladılar
•Bu kişiler yakınlarına kendi geçmiş kişisel tecrübelerine dayalı görüşlerini paylaşıyor , pazarlamacıların yaptığı gibi lafı kıvırmıyor ve de dikkat çekmeye yönelik abartılı , aldatmaca dolu sözler söylemiyorlardı.

buda her geçen gün dah fazla sayıda insanın yakınlarının tavsiyelerine dikkate alarak karar almasını beraberinde getirdi .

Peki nasıl wom yapacağız ?
•Onlara bir arkadaş gibi yaklaşacağız
•Konuşmaları için bir sebep vereceğiz
•Deneyimleri paylaşmaları için onları güçlendireceğiz

Nickola Amstrong & Connected Marketing Elsevier 2006

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home


 

View My Stats