Word of Mouth Marketing

Tuesday, August 28, 2007

Yüz Yılda Bir Karşılaşabilceğimiz Bir Değişimin Arifesindeyiz

Bildiğimiz pazarlama, endüstri devrimine reaksiyon olarak ortaya çıkmıştı. Kitlelere yönelik üretim yapmak,ister istemez kitlelere yönelik satış ve pazarlama kurguları yapmayı da beraberinde getirmişti. “Çok üret,herkesi hedefleyen rasyonel reklamlar yap, bu reklamları herkesin göreceği medya planlarıyla yayınla, malını da herkes satın alsın” düşüncesi çok uzun süre geçerliliğini korudu. Oysa endüstri devrimi geçeli çok oldu.

Devir artık bilginin, markaların, iletişimin ve deneyimlerin devri. Ekonominin rasyonaliteden deneyimlere kaydığı, kararların akılla değil, kalple alındığı durumlar dünyanın dört bir yanında her geçen gün daha yaygınlaşıyor. Bu gelişmeler, son otuz yıldır beynimizi inanılmaz bir yoğunlukla dolduran klasik pazarlamayı ve ona ait kavramları hızla anlamsızlaştırıyor. Ürünün ana özelliklerinden, tüketici davranışlarından ve/veya pazardaki rakip aktivitelerden bahseden klasik pazarlama düşüncesi ve bunun getirdiği uygulamalar, insanların kararları içerisindeki ağırlığı her geçen gün artan marka deneyimleri (“brand experiences”) karşısında gitgide anlamsızlaşıyor.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home


 

View My Stats