Word of Mouth Marketing

Wednesday, March 07, 2007


Walter Carl da yine Womm Konferansında çok güzel bir sunum yaptı bizlere .
Özetle şu konular üzerinde durdu :
  • İnsanlar iyi ile kötü , orjinal ile kopya arasındaki farkı görmek ve bilmek istiyor .Bu womm ile sağlanabilecek bişiy .
  • İnsanlara kendilerini özel hissedecekleri projeler geliştirmelisin ki senden bahsetsinler
  • Wom un amaçları ,müşteri sadakati sağlamak , olumsuz söylentileri azaltmak , müşteri hakkında bilgi edinmek ve daha yakından tanımak ,yenilik yaratma fırsatları yakalamak
  • Ağızdan ağıza anlatılan şeyler bize zarar ettirecek kadar ciddi olabilir
  • Wommun ölçümünde kesinlikle sektörel kriterler belirlenmelidir
  • Womm un başarısı net destekleme skoru ve müşteri memnuniyeti endeksi ile birlikte değerlendirilmelidir
  • Müşterileriniz sizi destekleyenler ,sizi engelleyenler ve pasifler olmak üzere üç ana gruba ayrılır
  • Womm müşterilerle ilişki kurmaktır , onları dinlemek ve ürünün etrafından komuniteler kurmaktır

0 Comments:

Post a Comment

<< Home


 

View My Stats